Kancelaria Patentowa - Elżbieta Piątkowska

Rzecznicy patentowi w Skórzewie koło Poznania

Kancelaria patentowa opiera się na pracy rzeczników patentowych z dużym doświadczeniem, o wykształceniu prawniczym i technicznym, co gwarantuje zrozumienie specyfiki problemów związanych z prowadzeniem profesjonalnej obsługi przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Proponujemy Państwu naszą aktywną pomoc na każdym etapie postępowania oraz nadzorowanie spraw w ramach udzielonych pełnomocnictw, m.in. przy rejestracji znaku towarowego. Kancelaria Patentowa oferuje kompleksową obsługę, w zakresie prawa własności przemysłowej w szczególności:


• wynalazków
• użytkowych wzorów patentowych
• wzorów przemysłowych
• znaków towarowych
• spraw spornych
• nieuczciwej konkurencji
• ochrony nazw firmy

Nasze doświadczenie zapewnia możliwość przeprowadzenia procedur przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Biurem Międzynarodowym (WIPO) w Genewie, obronę przysługujących Państwu praw przed właściwymi sądami.


Pomożemy Ci uzyskać znak towarowy

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu znaku towarowego, albo innej porady rzecznika? Chętnie Ci pomożemy. Zespół profesjonalnych rzeczników patentowych naszej kancelarii otwarty jest na współpracę.

W celu zaspokojenia wszystkich Państwa potrzeb podejmujemy ją z:

Rzecznik Patentowy Elżbieta Piątkowska
posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 2787

Rzecznik Patentowy Danuta Jóźwiak
posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 3279

Rzecznik Patentowy Bogusława Piątkowska
posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 32881 2 3